Ostatnia aktualizacja
17.09.2021

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Usługa kompleksowego sprzątania w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii

PN/98-2020/DZP-p

Ogłoszony
20.10.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa odbierania odpadów komunalnych z Jednostek UMCS

PN/97-2020/DZP-p

Ogłoszony
20.10.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji i ochrony osobistej

PN/99-2020/DZP-p

Ogłoszony
20.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa specjalistycznych materiałów do badań

PN/95 -2020/DZP-p

Ogłoszony
15.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa prętów z syntetycznego szkła krzemionkowego

PN/94-2020/DZP-p

Ogłoszony
14.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Usługa kompleksowego sprzątania w budynkach Wydziału Chemii UMCS

PN/93-2020/DZP-p

Ogłoszony
13.10.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych

PN/96-2020/DZP-p

Ogłoszony
12.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

PN/92-2020/DZP-p

Ogłoszony
08.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
215