Ostatnia aktualizacja
17.09.2021

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa urządzeń sieciowych

PN/22-2020/DZP-a

Ogłoszony
06.11.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa komputerów przenośnych

PN/23-2020/DZP-a

Ogłoszony
06.11.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Usługa kompleksowego sprzątania w domach studenckich

PN/107-2020/DZP-p

Ogłoszony
06.11.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Dostawa zestawu głowic scyntylacyjnych

PN/106-2020/DZP-p

Ogłoszony
04.11.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych

PN/100-2020/DZP-p

Ogłoszony
30.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa czasopism zagranicznych

PN/102-2020/DZP-p

Ogłoszony
29.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Usługa wsparcia technicznego i serwisu dla macierzy dyskowej

PN/103-2020/DZP-p

Ogłoszony
29.10.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa sprzętu komputerowego

PN/21-2020/DZP-a

Ogłoszony
28.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa sprzętu audiowizualnego oraz drukującego

PN/20-2020/DZP-a

Ogłoszony
27.10.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
215