Ostatnia aktualizacja
12.08.2020

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa urządzenia komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego

PN/09-2020/DZP-a

Ogłoszony
10.06.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Remont toalet na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS

PN/56-2020/DZP-p

Ogłoszony
10.06.2020
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Dostawa z montażem mebli laboratoryjnych

PN/36-2020/DZP-p

Ogłoszony
08.06.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Wsparcie serwisowe infrastruktury informatycznej oraz dostarczenie i wsparcie licencji.

PN/47-2020/DZP-p

Ogłoszony
08.06.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Dostawa urządzeń sieciowych

PN/53-2020/DZP-p

Ogłoszony
08.06.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek

PN/48-2020/DZP-p

Ogłoszony
04.06.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa urządzenia do rozmagnesowania próbek skalnych zmiennym polem magnetycznym

PN/51-2020/DZP-p

Ogłoszony
04.06.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
208