Ostatnia aktualizacja
29.05.2020

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Sukcesywne dostawy rękawic diagnostycznych

PN/42-2020/DZP-p

Ogłoszony
18.05.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

PN/05-2020/DZP-a

Ogłoszony
08.05.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Usługa serwisowania podsystemów HP

PN/34-2020/DZP-p

Ogłoszony
08.05.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Wydziału Prawa i Administracji – adaptacja holu

PN/35-2020/DZP-p

Ogłoszony
06.05.2020
Przedmiot
roboty budowlane
Status
W toku

Dostawa odczynników chemicznych

PN/32-2020/DZP-p

Ogłoszony
28.04.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Wykonanie instalacji wentylacji w szklarni Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

PN/31-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.04.2020
Przedmiot
roboty budowlane
Status
W toku

Dostawa sprzętu komputerowego i drukującego

PN/04-2020/DZP-a

Ogłoszony
20.04.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych

PN/08-2020/DZP-p

Ogłoszony
16.04.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa z montażem mebli

PN/27-2020/DZP-p

Ogłoszony
14.04.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
203