Ostatnia aktualizacja
12.08.2020

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z drukarką A3

PN/14-2020/DZP-a

Ogłoszony
31.07.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Remont sali laboratoryjnej w Katedrze Chemii Nieorganicznej UMCS

PN/71-2020/DZP-p

Ogłoszony
31.07.2020
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Sukcesywne dostawy urządzeń wielofunkcyjnych

PN/12-2020/DZP-a

Ogłoszony
30.07.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa energii elektrycznej.

PN/66-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.07.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji i ochrony osobistej

PU/65-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.07.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Usługa grupowego ubezpieczenia NNW studentów i pracowników UMCS w Lublinie

PN/67-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.07.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Przebudowa i remont budynku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym UMCS

PN/68-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.07.2020
Przedmiot
roboty budowlane
Status
W toku

Sukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnych

PN/10-2020/DZP-a

Ogłoszony
17.07.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów do modernizacji wyciągarki światłowodów

PN/60-2020/DZP-p

Ogłoszony
15.07.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
208