Ostatnia aktualizacja
20.07.2018

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa sprzętu komputerowego oraz sieciowego

PN/10-2018/DOP-a

Ogłoszony
18.07.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa z montażem mebli do UMCS w Lublinie

PN/69-2018/DOP-p

Ogłoszony
13.07.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Remont chodników ma miasteczku akademickim UMCS

PN/73-2018/DOP-p

Ogłoszony
13.07.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Dostawa talonów towarowych dla emerytów i rencistów byłych pracowników UMCS

PN/72-2018/DOP-p

Ogłoszony
13.07.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa energii elektrycznej dla UMCS w Lublinie

PN/65-2018/DOP-p

Ogłoszony
29.06.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Wykonanie robót malarskich w Domach Studenckich UMCS w Lublinie

PN/67-2018/DOP-p

Ogłoszony
27.06.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Remont pomieszczeń niskiego parteru i parteru w budynku Domu Studenta Kronos UMCS w Lublinie

PN/66-2018/DOP-p

Ogłoszony
27.06.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
W toku
180