Ostatnia aktualizacja
16.11.2018

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa oscyloskopu z wyposażeniem

PN/19-2018/DOP-a

Ogłoszony
16.11.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Usługi pralnicze wraz z transportem dla UMCS

PN/105-2018/DOP-p

Ogłoszony
15.11.2018
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone

Usługa usuwania śniegu i sopli z dachów obiektów UMCS w Lublinie

PN/109-2018/DOP-p

Ogłoszony
09.11.2018
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone

Dostawa z montażem mebli do jednostek

PN/106-2018/DOP-p

Ogłoszony
09.11.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa czasopism zagranicznych

PN/108-2018/DOP-p

Ogłoszony
08.11.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Przebudowa i remont pomieszczeń Stołówki Akademickiej UMCS

PN/107-2018/DOP-p

Ogłoszony
05.11.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Dostawa oscyloskopu z wyposażeniem

PN/18-2018/DOP-a

Ogłoszony
30.10.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

PN/103-2018/DOP-p

Ogłoszony
26.10.2018
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Domu Studenta Femina

PN/104-2018/DOP-p

Ogłoszony
22.10.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
W toku
185