Ostatnia aktualizacja
05.10.2022

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Wdrożenie i utrzymanie mechanizmu obsługującego proces Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PN/129-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Dostawa rur z syntetycznego szkła krzemionkowego

PN/128-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.12.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Sukcesywne dostawy standardowych komputerów przenośnych

PN/25-2020/DZP-a

Ogłoszony
22.12.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Usługa kompleksowego sprzątania w budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii

PN/127-2020/DZP-p

Ogłoszony
22.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

PN/126-2020/DZP-p

Ogłoszony
21.12.2020
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa zestawu do wizualizacji przestrzennej i precyzyjnej weryfikacji lokalizacji urządzenia

PN/125-2020/DZP-p

Ogłoszony
21.12.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

PN/124-2020/DZP-p

Ogłoszony
21.12.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

PN/123-2020/DZP-p

Ogłoszony
21.12.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
215