Ostatnia aktualizacja
19.06.2018

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa sprzętu AGD do Domów Studenckich UMCS w Lublinie

PN/63-2018/DOP-p

Ogłoszony
18.06.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Usługa zorganizowania turnusów rekreacyjno-wypoczynkowych dla seniorów UMCS

PN/60-2018/DOP-p

Ogłoszony
18.06.2018
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone

Budowa parkingu i remont ciągów pieszo-jezdnych przy budynku Centrum Kultury Fizycznej – etap II

PN/54-2018/DOP-p

Ogłoszony
11.06.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Remont kabin prysznicowych w Domu Studenta „HELIOS” UMCS w Lublinie

PN/58-2018/DOP-p

Ogłoszony
07.06.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Przebudowa części A i B Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka

PN/57-2018/DOP-p

Ogłoszony
06.06.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Wykonanie robót malarskich w Domach Studenckich UMCS w Lublinie

PN/56-2018/DOP-p

Ogłoszony
06.06.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Wykonanie robót budowlanych w Domu Studenta „ZANA”

PN/55-2018/DOP-p

Ogłoszony
05.06.2018
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Dostawa sprzętu komputerowego

PN/06-2018/DOP-a

Ogłoszony
23.05.2018
Przedmiot
dostawy
Status
W toku
179