Ostatnia aktualizacja
21.08.2019

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa urządzenia do spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS)

PN/12-2019/DOP-a

Ogłoszony
21.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru do drukarek dla jednostek UMCS

PN/68-2019/DOP-p

Ogłoszony
21.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa sprzętu komputerowego

PN/11-2019/DOP-a

Ogłoszony
20.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa sprzętu drukującego

PN/09-2019/DOP-a

Ogłoszony
08.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa z montażem mebli

PN/66-2019/DOP-p

Ogłoszony
08.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Usługa ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej i podróży służbowych.

PN/61-2019/DOP-p

Ogłoszony
08.08.2019
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone

Adaptacja pomieszczeń oraz garażu dla potrzeb zwierzętarni Wydziału Biologii i Biotechnologii

PN/60-2019/DOP-p

Ogłoszony
07.08.2019
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone

Dostawa kompaktowego dwugniazdowego zestawu reakcyjnego z oprogramowaniem

PN/65-2019/DOP-p

Ogłoszony
02.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa lasera supercontinuum z wyposażeniem

PN/64-2019/DOP-p

Ogłoszony
02.08.2019
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
194