Ostatnia aktualizacja
01.10.2020

Zamówienia publiczne

Przetargi nieograniczone

Dostawa specjalistycznych materiałów do badań.

PN/89-2020/DZP-p

Ogłoszony
25.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa systemu HPLC-DAD-RID z wyposażeniem

PN/88-2020/DZP-p

Ogłoszony
23.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych

PU/87-2020/DZP-p

Ogłoszony
22.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla potrzeb Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

PN/85-2020/DZP-p

Ogłoszony
14.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa wyciągarki światłowodów

PN/84-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej

PN/83-2020/DZP-p

Ogłoszony
11.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru do drukarek dla jednostek UMCS

PN/82-2020-DZP-p

Ogłoszony
08.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa z montażem mebli do jednostek UMCS

PN/81-2020/DZP-p

Ogłoszony
03.09.2020
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone
209