Przepisy i kontakt

KONTAKT

Kierownik  

mgr Anna Polaczek-Skiba
tel. (81) 537 57 82; pokój 1309

 

Projekty badawcze krajowe

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič
tel. (81) 537 51 22; pokój 1406

mgr Paweł Mazurek
tel. (81) 537 51 16; pokój 1406

mgr Anna Kotula-Pytel
tel. (81) 537 51 16; pokój 1406

mgr Dorota Samociuk
tel. (81) 537 51 22; pokój 1406

mgr Anna Kochalska-Wasak
tel. (81) 537 51 22; pokój 1406

 

Dotacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

mgr Renata Zając
tel. (81) 537 50 94; pokój 1310

mgr inż. Agnieszka Chilkiewicz
tel. (81) 537 51 05; pokój 1310

mgr Monika Urbańska
tel. (81) 537 51 05; pokój 1310

 

 

PRZEPISY

ZARZĄDZENIE Nr 32/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego z tytułu pozyskania środków zewnętrznych na badania naukowe