Przekazanie gier firmy Alexander do Biblioteki Wydziału MFI - 5.06.2018 r.