Przedsiębiorczość jest kobietą

Przedsiębiorczość jest kobietą,

to hasło przewodnie tegorocznej Akademii Przedsiębiorczości UMCS-Santander Universidades.

Jeżeliby zadać pytanie dotyczącego tego, do czego najczęściej dążymy w życiu do jedną z odpowiedzi niewątpliwie byłoby poczucie zadowolenia. A jak pokazują liczne badania - to właśnie przedsiębiorcy - niezależnie od szerokości geograficznej pod jaką prowadzą swoją firmę - osiągają najwyższy poziom zadowolenia.  

Według Global Entrepreneurship Monitor 2013 Global Report, przedsiębiorczość to doskonały wybór zarówno jeżeli chodzi o zadowolenie z życia, jak i satysfakcję z pracy zawodowej, a co szczególnie ciekawe, to kobiety przedsiębiorcy osiągają wyższe wskaźniki zadowolenia z życia niż mężczyźni prowadzący własny biznes.

Przedsiębiorczość kobiet stanowi wieloaspektowy obszar badawczy. Z jednej strony jest to ważne wyzwanie współczesnych społeczeństw bowiem wykorzystanie potencjału przedsiębiorczości tkwiącego w kobietach jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego. Z drugiej jednak strony podejmowanie działalności na własny rachunek przez kobiety i wchodzenie w podwójną rolę, jaką pełnią: właścicielek firm, jak i matek-opiekunek, jest mocno uwarunkowane kulturowo. Pomimo, iż potencjał przedsiębiorczości kobiet jest znaczący, to z wielu powodów nie jest realizowany. Jedną z przyczyn ograniczających kobiety w realizacji ich przedsiębiorczych planów jest dużo niższa w porównaniu do mężczyzn samoocena kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. Rozpoznanie czynników wpływających na przedsiębiorczość kobiet wymaga odpowiedniej wiedzy, jak i zrozumienia związku kobiet przedsiębiorców z rozwojem gospodarczym. Tak jak w przypadku innych działań, tak i w kontekście podejmowania działalności biznesowej ważną rolą odgrywają motywy. Wśród nich znaleźć się może:

 • dążenie do niezależności,
 • chęć osiągania wyższych dochodów, niezależność finansowa,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • negatywne doświadczenia z pracy najemnej, czy też brak innych możliwości zatrudnienia,
 • sprzyjające warunki na rynku,
 • większe możliwości, jakie daje prowadzenie własnego biznesu,
 • samodzielność w kierowaniu własnym życiem, realizacja osobistych celów,
 • możliwość pełniejszego wykorzystania umiejętności,
 • wrodzona przedsiębiorczość bądź też nadarzająca się okazja.

Analizując powyższą listę motywów, można jednoznacznie stwierdzić, że w uczynieniu pierwszego kroku w kierunku własnego biznesu mogą się one okazać skuteczniejsze niż czynnik biologiczny jakim jest płeć.

W Polsce żyje niewiele ponad 38 mln ludzi, z tego ponad 51% to kobiety. Statystycznie też więcej kobiet decyduje się na rozpoczęcie nauki w szkole wyższej, a co ważne również więcej z nich kończy ją z sukcesem. Dane statystyczne dotyczącego Naszego Uniwersytetu potwierdzają te tendencje. W obecnym roku akademickim kobiety stanowią ponad 67% wszystkich studiujących. Od początku tego roku wśród wszystkich wydanych dyplomów prawie ¾ to dyplomy uzyskanie przez panie. A przytaczając dane z systemu IRK wśród nowoprzyjętych studentów, 68,1% to kobiety.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, ale też i potrzebom opracowany został cykl spotkań z ekspertami mający na celu pokazać, że decyzja o pójściu własną drogą rozwoju zawodowego opartego na aktywności biznesowej może stać się interesującą alternatywą. Akademia Przedsiębiorczości UMCS-Santander Universidades to 8 webinarów wśród których przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu:

 1. Wprowadzenia do biznesu i przedsiębiorczości
 2. Miejsca kobiet w biznesie
 3. Źródeł finansowania i aspektów prawnych podejmowanej działalności
 4. Pisania projektów (obszar B+R)
 5. Prezentacji pomysłu
 6. Marketingu i wykorzystaniu social mediów
 7. Success story – blaski i cienie bycia przedsiębiorcą
 8. Kompetencji miękkich w biznesie

related