"Przedsiębiorcze Dzieciaki"

4 miesiące pracy, 370 biorących udział w projekcie przedszkolaków z 15 placówek w Lublinie, 1 grupa z Polskiej Szkoły w Cambridge w Anglii, 40 zaangażowanych instytucji oraz firm i osób kreatywnych, ponad 100 osób dorosłych współpracujących w działaniach mających na celu kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród najmłodszych mieszkańców Lublin. To tylko fragment statystyk, dotyczących tegorocznej edycji projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”, organizowanego przez Urząd Miasta Lublin oraz UMCS przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego.

W dniu 8 czerwca br. o godz. 9.00 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się uroczysta Gala podsumowująca projekt. Wzięli w niej udział przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin, UMCS, firm i osób kreatywnych z terenu Lublina oraz placówek oświatowych. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, spotkanie miało formę transmisji on-line, dostępnej dla wszystkich osób zaangażowanych w działania projektowe. W imieniu koordynatorów dziękujemy wszystkim zaangażowanym instytucjom, bo dzięki temu, mimo trudności i obecnej sytuacji udało się kontynuować innowacyjne na skalę światową działania. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większym gronie w sali „pełnej po brzegi”, wypełnionej radosnym śmiechem dzieci oraz odgłosami rozmów biznesowych zaproszonych gości. Już dziś zapraszamy do współpracy!

Dr Małgorzata Chojak - koordynatorka projektu z ramienia UMCS, Wydziałowy Koordynator ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl)

Mgr Monika Król – koordynatorka projektu z ramienia UML,  Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin (monika.krol@lublin.eu)

Zdjęcie 1. Przedstawiciele organizatorów (od prawej: dr hab. Andrzej Różański – Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS; Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak - Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji; dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UML)
Źródło: Facebook „Przedsiębiorcze Dzieciaki”

Zdjęcie 2. Przedstawiciele lubelskich firm i osób kreatywnych
Źródło: Kurier Lubelski

Zdjęcie 3. Przedstawiciele placówek oświatowych
Źródło: Kurier Lubelski

Zdjęcie 4. Dzieci wraz z gościem-niespodzianką „Pszczółką”
Źródło: Źródło: Facebook „Przedsiębiorcze Dzieciaki”

Zdjęcie 5. Wykonana przez dzieci mapa „Lublin w przyszłości”
Autor: Małgorzata Chojak

    Aktualności

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    10 czerwca 2021