Przedłużenie terminu naboru wniosków - Konkurs START 2021

Zespół ds. projektów badawczych krajowych informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków w konkursie START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Uprzejmie informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ze względu na rozwój pademii Covid-19 przedłużyła termin naboru wniosków w programie START (edycja 2021) na 18 grudnia br.

Konkurs na stypendia START realizowany prze Fundację na rzecz Nauki Polskiej dedykowany jest dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej, mających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Stypendium START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Konkurs jest skierowany do wybitnych młodych uczonych reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia (w br. są to osoby urodzone w 1989 r. lub później). Kandydaci muszą mieć status doktoranta lub stopień naukowy doktora oraz udokumentowany publikacjami dorobek naukowy (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł.

Więcej informacji odnośnie oferty stypendialnej oraz procedury aplikowania w konkursie znajduje się na stronie FNP.

espół ds. Krajowych Projektów Badawczych:
e-mail:  bbn@poczta.umcs.lublin.pl

Beata Herbaczyńska-Stankevič – pokój 1405, tel.: 81 537 57 82,

Paweł Mazurek – pokój 1406, tel.: 81 537 51 16,

Dorota Samociuk, Anna Kochalska-Wasak – pokój 1406, tel.: 81 537 51 22

    Aktualności

    Data dodania
    23 października 2020