Promocje doktorów i doktorów habilitowanych na Wydziale Biologii i Biotechnologii

9 czerwca 2021 r. na Wydziale Biologii i Biotechnologii odbyły się promocje doktorów i doktorów habilitowanych. W wydarzeniu wziął udział Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Wiesław Gruszecki, który zgodnie z tradycją akademicką dokonał otwarcia uroczystości.

W pierwszej części uroczystości Pani Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UMCS prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka zaprezentowała sylwetkę dr. hab. Michała Kality, który uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, a następnie odebrał dyplom i gratulacje.

W drugiej części uroczystości nastąpiła promocja doktorów, którzy zgodnie z tradycją akademicką złożyli uroczyste ślubowanie w języku łacińskim i otrzymali dyplomy. Do grona doktorów na Wydziale Biologii i Biotechnologii dołączyli:

 • dr Magdalena Kopycińska, której promocji dokonała prof. dr hab. Monika Janczarek,
 • dr Justyna Kapral-Piotrowska, której promocji dokonała dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga, prof. UMCS,
 • dr Rafał Marciniec, którego promocji dokonała dr hab. Krystyna Winiarczyk, prof. UMCS,
 • dr Adrian Zając, którego promocji dokonała dr hab. Joanna Jakubowicz Gil, prof. UMCS,
 • dr Magdalena Czemierska, której promocji dokonała prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka,
 • dr Ewelina Kuna, której promocji dokonała Pani Dziekan Wydziału dr hab. Joanna Czarnecka prof. UMCS w imieniu promotora dr. hab. Macieja Wnuka, prof. UR.

Dotychczas 153 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi oraz 79 osób na Wydziale Biologii i Biotechnologii, a stopień doktora uzyskało 592 osób na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi oraz 77 na Wydziale Biologii i Biotechnologii.

Uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych zwieńczył hymn Gaudeamus igitur.

Fot. Bartosz Proll

  Aktualności

  Data dodania
  10 czerwca 2021