Promocje doktorów i doktorów habilitowanych

Uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych odbyły się wczoraj, 21 czerwca, w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Wydarzenie miało szczególny charakter, było bowiem miłym zakończeniem wieloletniego trudu doktorów, a także podziękowaniem za opiekę naukową promotorów oraz za życzliwą troskę pracowników wielu ogniw instytucjonalnych Uniwersytetu.

fot. Bartosz Proll

Tego dnia stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskały 23 osoby  osoby, tym samym Uniwersytet osiągnął liczbę 1119 doktorów habilitowanych wypromowanych w swojej ponad siedemdziesięciodwuletniej historii. 

W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki, która decyduje i świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni. 

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostało 44 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu, od początku jego istnienia, osiągnął liczbę  4219 doktorów. 

Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie odbyło się w języku łacińskim. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją prof. Zofii Bernatowicz.

Fotorelacja:

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2017