PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Tytuł projektu: PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Nr umowy: PPI/PRO/2019/1/00007/U/00001

Jednostka organizacyjna: Biuro Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych

Wartość projektu: 631 770,00 PLN

Termin realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2020

Strona www projektu: https://www.umcs.pl/pl/nawa-prom,17479.htm

 

    Autor
    Dorota Obydź