LWDN: Numerical simulation of the novel coronavirus spreading – some insights from business and economy environment

Naukowe tematy zaprezentowane drugiego dnia Lubelskich Wirtualnych Dni Nauki w sposób szczególny będą skoncentrowane na tematyce związanej z pandemią Sars-Cov-2 (Covid-19). O badaniach związanych z numeryczną symulacją rozprzestrzeniania się koronawirusa opowie dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS pełniący funkcję Prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS.

Temat projektu: Numerical simulation of the novel coronavirus spreading – some insights from business and economy environment, odwołuje się do wyników ostatnich badań, realizowanych w Katedrze Systemów Informacyjnych i Logistyki Wydziału Ekonomicznego UMCS, obejmujących m.in. zagadnienie wpływu rozprzestrzeniania się epidemii Sars-Cov-2 (Covid-19) na wybrane zjawiska społeczno-gospodarcze. W prezentacji projektu wykorzystano narzędzie symulacyjne pn. COVID19 Simulation, opracowane przez dr. Marka Mędrka z KSIiL WE UMCS (dostępne tutaj) i umożliwiające przeprowadzenie własnych symulacji rozprzestrzeniania się wirusa.

Materiał będzie dostępny w języku angielskim.

Dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS – Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Dziekan (w kadencjach 2012-2016 i 2016-2020) oraz Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Przewodniczący Komisji Ekonomii i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk O/Lublin. Autor ok. 250 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą. Redaktor naczelny czasopism International Journal of Management and Enterprise Development oraz International Journal of Value Chain Management (Inderscience); recenzent w: Elsevier, Emerald i IEEE Computer Society. Profesor wizytujący w Faculty of Industrial Engineering and Business Management, Kasetsart University (Bangkok, Tajlandia), University of Primorska Faculty of Management (Koper, Słowenia) i International School for Social and Business Studies (Celje, Słowenia). Współorganizator konferencji: Management International Conference w Hiszpanii i Tunezji; Technology Innovation and Industrial Management w Tajlandii, Finlandii i w Lublinie oraz MakeLearn w Chorwacji, Włoszech i Rumunii. Członek Rady Naukowej Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Posiada tytuł Computer Educator of the Year (IACIS, 2008, Atlanta, USA) oraz nagrodę 2012 Emerald Outstanding Paper Award (Wielka Brytania). Habilitację z dziedziny nauk ekonomicznych (zarządzanie) uzyskał w Uniwersytecie Warszawskim w 2009 r. Jest członkiem Rady Rozwoju Lublina (2012 i nadal), konsultantem Strategii Lublin 2030 oraz Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2030.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Lubelskiego Uniwersytetu Inspiracji, gdzie dostępny jest szczegółowy program oraz transmitowane będzie wydarzenie.

Wydarzenie dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

    Projekty - zapowiedzi