Projekty i prace

W tym miejscu prezentowane będą wybrane projekty i prace studentów (artykuły, recenzje, referaty, prezentacje itd.) zgłoszone indywidualnie, grupowo bądź w ramach Koła Naukowego.

Na początek zamieszczamy prezentację multimedialną przygotowaną przez studentów 2 roku studiów magisterskich na Dni Otwarte UMCS (24.03.2017 r.) dla kandydatów na studia germanistyczne w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej. Autorami prezentacji są Aleksandra Barszcz, Kamil Zięba i Cezary Saluter.