Projekty badawcze realizowane na Wydziale

Tytuł projektu: "Emergentne materiały Diraca na bazie anizotropowych heterostruktur Si-Au" 

Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 15 (Panel ST5))    

Przyznane środki: 1 mln 156 tys. 600 zł 

Okres realizacji projektu: 2019 - 2022  

Opis projektu (w j. polskim)   

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Stany związane w nadprzewodnikach i na międzyzłączach"; ("Bound states in superconductors and interfaces")

Kierownik projektu: prof. dr hab. Tadeusz Domański (KFT ZTFS IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 14 (Panel ST3))   

Przyznane środki: 799 tys. 920 zł 

Okres realizacji projektu: 2018 - 2021 

Opis projektu (w j. polskim)  

Opis projektu (w j. angielskim)

Abstrakt (w j. polskim)

Abstrakt (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Wpływ magnetycznych domieszek na stany związane w nadprzewodnikach"

Kierownik projektu: mgr inż. Szczepan Głodzik

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 14 (Panel ST3))   

Przyznane środki: 94 tys. 600 zł 

Okres realizacji projektu: 2018 - 2020 

Opis projektu (w j. polskim)  

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Realistyczne symulacje numeryczne dwu-płynowej granulacji Słońca w częściowo zjonizowanej plazmie"

Kierownik projektu: mgr inż. Dariusz Wójcik

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 14 (Panel ST9))   

Przyznane środki: 86 tys. 400 zł 

Okres realizacji projektu: 2018 - 2020 

Opis projektu (w j. polskim)  

Opis projektu (w j. angielskim) 


Tytuł projektu: "Symulacje numeryczne częściowo zjonizowanej, dwu-płynowej atmosfery Słońca"; "Numerical simulations of a partially-ionized, two-fluid solar atmosphere" 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Murawski (ZAiTG IF UMCS

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 13, Paneel ST9)  

Przyznane środki: 642 tys. 600 zł

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Opis projektu (w j. polskim) (wersja popularnonaukowa)

Opis projektu (w j. angielskim) (wersja popularnonaukowa)


Tytuł projektu: "Synteza i modelowanie struktury kompleksów U(VI) z solami izotiuroniowymi"  

Kierownik projektu: dr Ewelina Grabias (ZI IM UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA1, Lista nr 11)  

Przyznane środki: 41 tys. 580 zł  

Okres realizacji projektu: 2017 - 2018

Opis projektu (w j. polskim)  

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Szukanie niezmienników rozmaitości zwartych"  

Kierownik projektu: dr Anna Gąsior (ZT IM UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA1)  

Przyznane środki: 

Okres realizacji projektu: 2017 - 2018  

Opis projektu (w j. polskim)   


Tytuł projektu: "Badanie rozkładu mas fragmentów rozszczepienia" 

Kierownik projektu: mgr Anna Zdeb (Studium Doktoranckie Fizyki) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (ETIUDA 5, Panel ST) 

Przyznane środki: 110 tys. 704 zł 

Okres realizacji projektu: 2016 - 2019

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Ksantofile w siatkówce oka"; ("Xanthophylls in the retina of the eye")  

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (ZB IF UMCS)   

Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (Program TEAM - konkurs 3/2016) 

Przyznane środki: 3 mln 265 tys. 068 zł  

Okres realizacji projektu:  2017 - 2020   

Opis projektu (w j. polskim)  

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Inżynieria przerwy energetycznej w Ge z wykorzystaniem procesów nierównowagowych"; (" Band gap engineering in Ge via nonequilibrium processing")   

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Żuk, prof. nadzw. (ZFJiI IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 12, Panel ST7)  

Przyznane środki: 748 tys. 950 zł 

Okres realizacji projektu:  2017 - 2020   

Opis projektu (w j. polskim)  

Opis projektu (w j. angielskim) 


Tytuł projektu: "Proximity-induced ferromagnetism and valley polarization in 2D transition metal dichalcogenides"  

Kierownik projektu: dr Maciej Dąbrowski (ZFPiN IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (POLONEZ 3 - Panel ST)

Przyznane środki: 795 tys. 264 zł

Okres realizacji projektu:  2017 - 2020

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim) 


Tytuł projektu: "Nowe podejścia do teoretycznego wyznaczania stabilności egzotycznych jader atomowych z oszacowaniem niepewności modelowych"   

Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Dudek, prof. nadzw. (KFT ZFM IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 11 - Panel ST2) 

Przyznane środki: 965 tys. 850 zł 

Okres realizacji projektu:  30.03.2017 r. - 29.03.2020 r. 

Opis projektu (w j. polskim)  

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin"; ("Molecular regulatory mechanisms of the photosynthetic antenna function in plants")  

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (ZB IF UMCS 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (Maestro NZ) 

Przyznane środki: 1 mln 978 tys. 800 zł 

Okres realizacji projektu:  2017 - 2020  

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Projekt MertoBeta"

Uczestnik projektu: dr hab. Jerzy Dudek, prof. nadzw. (KFT ZFM IF UMCS)

Źródło finansowania: 

Projekt jest współ-finansowany przez program EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) EURAMET (The European Association of National Metrology Institutes) oraz kraje uczestniczących w tych inicjatywach oraz w ramach  Europejskiego programu badań naukowych i innowacji (HORIZON 2020, The EU Framework Programmefro Research and Innovation).  

Okres realizacji projektu: 2016 - 2019

Opis projektu 


Tytuł projektu: "Mechanizm molekularny toksyczności antybiotyku przeciwgrzybiczego amfoterycyny B"; ("Molecular mechanism of the toxicity of the antifungal antibiotic amphotericin B") 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (ZB IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 

Przyznane środki: 844 tys. 20 zł

Okres realizacji projektu:  15.06.2016 - 14.06.2019 

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Ultracienkie warstwy Sb z właściwościami dwuwymiarowego (2D) izolatora topologicznego"; ("Ultrathin Sb layers as a new material with two-dimensional (2D) topological insulator properties")

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski (ZFPiN IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki: 628 tys. 840 zł

Okres realizacji projektu: 2015 - 2018

Opis projektu (w j. polskim)

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Fale magnetohydrodynamiczne i dynamika plazmy w obszarach spokojnych Słońca i

dziurach koronalnych"; ("Magnetohydrodynamic waves and plasma dynamics in quiet Sun and coronal holes") 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Murawski (ZAiTG IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 8, Panel ST9) 

Przyznane środki: 620 tys. 100 zł 

Okres realizacji projektu: 2015 - 2018 

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Silicen na metalicznych studniach kwantowych"; ("Silicene on metallic quantum wells")

Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki: 710 tys. 200 zł

Okres realizacji projektu: 2015 - 2018

Opis projektu (w j. polskim)

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Badanie rozkładu mas fragmentów rozszczepienia" 

Kierownik projektu: mgr Anna Zdeb (Studium Doktoranckie Fizyki) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 7, Panel ST2) 

Przyznane środki: 122 tys. 850 zł 

Okres realizacji projektu: 12.02.2015 r. - 12.02.2018 r. 

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Structure and Evolution of Complex Systems with Applications in Physics and Life Sciences" (STREVCOMS) / PIRSES-GA-2013-612669 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jurij Kozicki (ZZM IM UMCS)

Participants:
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ, Poland
UNIVERSITETET I BERGEN, Norway
UNIVERSITAET BIELEFELD, Germany
HELSINGIN YLIOPISTO, Finland
ORT BRAUDE COLLEGE, Israel
NATIONAL PEDAGOGICAL DRAGOMANOV UNIVERSITY, Ukraine
INSTITUTE FOR CONDENSED MATTER PHYSICS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE, Ukraine
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, Brazil
HOLON INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Israel
IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV, Ukraine
UNIVERSIDAD DE FRONTERA, TEMUCO, Chile 

Źródło finansowania:  7. Program Ramowy UE

Przyznane środki: 366 900 EUR 

Okres realizacji projektu: 1.01.2014 - 31.12.2017 (48 months) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Sterowanie efektem Rushby na powierzchni krzemu"; ("Tunning of the Rashba effect on silicon surface")

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki: 498 tys. 180 zł

Okres realizacji projektu: 2014 - 2017

Opis projektu (w j. polskim)

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Badanie struktury jąder atomowych w stanach ekstremalnych"; ("Study of atomic nuclei structure in extremal states") 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (KFT ZFM IF UMCS)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (OPUS 6, Panel ST 2) 

Przyznane środki: 519 tys. 000 zł 

Okres realizacji projektu: 1.09.2014 r. - 30.11.2017 r. 

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Magnetyczny silicen - adsorpcja metali przejściowych na silicenie"; ("Magnetic silicene - adsorption of transition metals on silicene") 

Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw. (ZFPiN IF UMCS) 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki 

Przyznane środki: 868 tys. 160 zł 

Okres realizacji projektu: 2017 - 2020

Opis projektu (w j. polskim) 

Opis projektu (w j. angielskim)


Tytuł projektu: "Funkcjonalizowany silicen z pierwszych zasad"; ("Functionalized silicene from first principles")

Kierownik projektu: mgr Agata Podsiadły - Paszkowska (Studium Doktoranckie Fizyki)

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

Przyznane środki: 57 tys. 820 zł

Okres realizacji projektu: 2015 - 2017

Opis projektu (w j. polskim)

Opis projektu (w j. angielskim)