Projekty badawcze krajowe

Pracownicy i studenci UMCS oraz osoby fizyczne mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłaszanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Poniżej prezentujemy listę projektów realizowanych aktualnie i już zakończonych, które finansowane są/były ze środków krajowych nadzorowanych przez Biuro ds. Badań Naukowych.  Lista ta obejmuje projekty zakończone w roku 2005 lub później. Dokumentacja dotycząca wcześniejszych projektów została oddana do Archiwum UMCS. Pozostałe projekty badawcze finansowane ze środków krajowych znajdują się pod opieką pracowników Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. projektów badawczych krajowych:

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevičmgr Paweł Mazurek, mgr Monika Kwiecień, Dorota Samociuk
tel. (81) 537 51 16, 51 22, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl, Rektorat, p. 1302-1303