Projekt MKiDN

29 maja 2017 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Puławy-Włostowice – wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zadanie nr 4135/17/FPK/NID; program Ochrona zabytków archeologicznych; okres realizacji projektu – 2017-2018).

Od pierwszych badań archeologicznych na stanowisku 3-4 w Puławach-Włostowicach (pow. puławski, woj. lubelskie) minęły 44 lata. Odkryte tam wielokulturowe materiały (od paleolitu po wczesne średniowiecze) pomimo kluczowej roli dla rekonstrukcji procesów osadniczych na Lubelszczyźnie nigdy nie doczekały się pełnej dokumentacji oraz opracowania naukowego. W literaturze przedmiotu znaleźć można jedynie informacje ogólne o przebiegu badań oraz publikacje niewielkiej liczby zabytków, często pozbawione dokładnego opisu i nakreślenia tła kulturowego. Celem projektu jest opracowanie naukowe wszystkich materiałów zabytkowych odkrytych na stanowisku 3-4 w Puławach-Włostowicach w latach 1973-1974, 1977, 1988, 1996 i 2012. Na potrzeby projektu stworzono interdyscyplinarny zespół badawczy, którego zadaniem jest zadokumentowanie i opracowanie zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków i próbek uzupełnione o całe spectrum analiz specjalistycznych bazujących na osiągnięciach różnych dziedzin nauki. Kierownikiem projektu jest dr Barbara Niezabitowska-Wiśniewska. Efektem finalnym projektu będzie publikacja monografii stanowiska w Puławach-Włostowicach wydana do końca 2018 r.

zdj. Puławy-Włostowice, 1974 r. Archiwum IA UMCS

oprac. B. Niezabitowska-Wiśniewska

 

 

    Aktualności