Projekt "Humanista-stażysta"

Instytut Archeologii, wraz z kilkoma innymi kierunkami z Wydziału Humanistycznego, uczestniczy w realizacji Projektu „Humanista-stażysta” (nr Projektu POWR.03.01.00-00-S015/17). Ideą projektu jest dostosowanie umiejętności studentów-stażystów do wymogów współczesnego rynku pracy, a w efekcie wzmocnienie ich pozycji w ubieganiu się o zatrudnienie w wyuczonym zawodzie.

Do stażu aplikowało 9 osób – studentów II roku studiów drugiego stopnia (magisterskich). Z grupy tej wyłoniono pięć osób, które zostaną w pierwszej kolejności skierowane wiosną-latem 2018 roku na staże muzealne do Muzeum Archeologicznego w Krakowie lub w Poznaniu. Wśród stażystów znalazły się studentki: Katarzyna Pytlik, Magdalena Małgorzata Rozwód i Joanna Celejewska oraz studenci - Karol Piotr Żybura i Jakub Chmura. Gratulujemy !

Istnieje duża szansa na poszerzenie liczby stażystów o kolejne nazwiska z listy rezerwowej.
Koordynatorem Projektu ze strony Instytutu Archeologii jest dr hab. Halina Taras.
Więcej informacji o Projekcie na stronie internetowej www.humanista.stazysta.umcs.pl

 

    Aktualności