Programy studiów

 

Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Program studiów Specjalności
Analityka gospodarcza

2019/20
2018/19

2017/18
2016/17

 
Business Management 2014/15 E-business
Human Ressources Management
Business Analytics 2020/21  
Ekonomia

2019/20
2017/18
2016/17
2015/16

Biznes międzynarodowy
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Finanse i rachunkowość

2019/20
2017/18

2015/16

Bankowość i rynki finansowe
 Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Specjalista bankowy
Logistyka 2019/20
2017/18

2016/17

2015/16

 Logistyka międzynarodowa
 Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
Zarządzanie

2019/20
2018/19

2017/18

2015/16

 Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
 Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
★ Menedżer-produktu

   Studia stacjonarne II stopnia
Analityka gospodarcza

2019/2020

 
Ekonomia

2019/20
2018/19

2017/18

2015/16

 Ekonomia międzynarodowa
 Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne
Systemy Ekonomiczne
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Gospodarka samorządowa
Finanse i rachunkowość 2019/20
2017/18

2015/16


Audyt i rachunkowość zarządcza
 Doradca finansowy
Inwestycje kapitałowe
Menadżer finansowy
Podatki i finanse publiczne
Certyfikowany menedżer bankowy  
Logistyka 2019/20
2017/18

2016/17
 
Zarządzanie 2019/20
2018/19

2017/18

2015/16


 Systemy informacyjne w administracji i biznesie
★ Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 
★ Zarządzanie kapitałem społecznym 
Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi
★ Menedżersko-prawna 
Studia niestacjonarne I stopnia  
Analityka gospodarcza 2019/20
2017/18
 
Ekonomia

2019/20
2016/17

2015/16

 Biznes międzynarodowy
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Finanse i rachunkowość 2019/20
2017/18

2015/16

 Bankowość i rynki finansowe
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Specjalista bankowy
Logistyka 2019/20
2017/18

 2015/16


 Logistyka międzynarodowa
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
Zarządzanie 2019/20
2015/16


 Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Studia niestacjonarne II stopnia
Analityka gospodarcza 2019/20  
Ekonomia 2019/20
2015/16
★ Ekonomia międzynarodowa
★ Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne
★ Systemy Ekonomiczne
★ Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
★ Gospodarka samorządowa
Finanse i rachunkowość

2019/20
2017/18
2015/16

 

Audyt i rachunkowość zarządcza
Doradca finansowy
Inwestycje kapitałowe
Menadżer finansowy
Podatki i finanse publiczne
Certyfikowany menedżer bankowy
Logistyka 2019/20
2017/18

2015/16
 
Zarządzanie 2019/20
2015/16


 Systemy informacyjne w administracji i biznesie
 Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
Zarządzanie kapitałem społecznym
Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi