Programy studiów

 Rok akademicki 2021/22

Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Program studiów Specjalności
Analityka gospodarcza

I rok
II rok
III rok

 
Business Analytics I rok  
Ekobiznes

I rok

(od r. akadem. 22/23)

 
Ekonomia

I rok
II rok
III rok

Biznes międzynarodowy
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Finanse i rachunkowość

I rok
II rok
III rok

Bankowość i rynki finansowe
 Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Logistyka I rok
II rok
III rok

 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

I rok

(od r. akadem. 22/23)

★ Gospodarka i rynki azjatyckie
★ Handel zagraniczny
★ Przedsiębiorstwo na rynku UE

Zarządzanie

I rok
II rok
III rok

 E-przedsiębiorczość
Zarządzanie zasobami ludzkimi
★ Menedżer-produktu

   Studia stacjonarne II stopnia
Data Science

I rok
II rok

 
Analityka gospodarcza

I rok
II rok

 

Ekonomia

I rok
II rok

 Ekonomia międzynarodowa
★ Ekonomika i zarządzanie miastem
★ Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne ludności
Systemy ekonomiczne
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Finanse i rachunkowość I rok
II rok

Audyt i rachunkowość zarządcza
 Doradca finansowy
Inwestycje kapitałowe
Menadżer finansowy
Podatki i finanse publiczne
Logistyka I rok
II rok
 
Zarządzanie I rok
II rok

 Systemy informacyjne w administracji i biznesie
★ Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy 
★ Zarządzanie kapitałem społecznym 
★ Menedżersko-prawna
Studia niestacjonarne I stopnia  
Ekobiznes

I rok

(od r. akadem. 22/23)

 
Finanse i rachunkowość I rok
II rok
III rok

 Bankowość i rynki finansowe
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Logistyka II rok
III rok

 
Studia niestacjonarne II stopnia
Finanse i rachunkowość

I rok
II rok

Audyt i rachunkowość zarządcza
Doradca finansowy
Inwestycje kapitałowe
Menadżer finansowy
Podatki i finanse publiczne
Logistyka I rok
II rok