Programy studiów

 

Studia stacjonarne I stopnia
Kierunek Program studiów Specjalności
Analityka gospodarcza 2016/17
2017/18
 
Business Management 2014/15 E-business
Human Ressources Management
Ekonomia


2017/18
2016/17
2015/16

Biznes międzynarodowy
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Finanse i rachunkowość

2017/18
2015/16

Bankowość i rynki finansowe
 Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Specjalista bankowy
Logistyka 2017/18
2016/17

2015/16

 Logistyka międzynarodowa
 Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
Zarządzanie

2017/18
2015/16

 Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
 Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
   Studia stacjonarne II stopnia
Ekonomia


2018/19
2017/18

2015/16

 Ekonomia międzynarodowa
 Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne
Systemy Ekonomiczne
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Gospodarka samorządowa
Finanse i rachunkowość 2017/18
2015/16


Audyt i rachunkowość zarządcza
 Doradca finansowy
Inwestycje kapitałowe
Menadżer finansowy
Podatki i finanse publiczne
Certyfikowany menedżer bankowy  
Logistyka 2017/18
2016/17
 
Zarządzanie 2017/18
2015/16


 Systemy informacyjne w administracji i biznesie
 Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
Zarządzanie kapitałem społecznym
Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi
Studia niestacjonarne I stopnia  
Analityka gospodarcza  2017/18  
Ekonomia

2016/17
2015/16

 Biznes międzynarodowy
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
Finanse i rachunkowość 2017/18
2015/16

 Bankowość i rynki finansowe
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
Specjalista bankowy
Logistyka 2017/18
 2015/16


 Logistyka międzynarodowa
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
Zarządzanie 2015/16

 Reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Studia niestacjonarne II stopnia
Ekonomia 2015/16

 Ekonomia międzynarodowa
 Polityka ekonomiczna a rozwój i zabezpieczenie społeczne
Systemy Ekonomiczne
Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
Gospodarka samorządowa
Finanse i rachunkowość 2017/18
2015/16


Audyt i rachunkowość zarządcza
Doradca finansowy
Inwestycje kapitałowe
Menadżer finansowy
Podatki i finanse publiczne
Certyfikowany menedżer bankowy
Logistyka 2017/18
2015/16
 
Zarządzanie 2015/16

 Systemy informacyjne w administracji i biznesie
 Zarządzanie marką i wizerunkiem firmy
Zarządzanie kapitałem społecznym
Zarządzanie przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi