Programy operacyjne dla humanistów

Fundusze strukturalne UE:
Fundusz Spójności (Narodowa Strategia Spójności):