Programowanie Java

 
WYBRANE ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA W JĘZYKU JAVA

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi zaawansowanymi technikami programowania aplikacji w języku Java.

Tryb zajęć: Zajęcia w trybie zdalnym
Prowadzący: dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. uczelni,
Katedra Oprogramowania Systemów Informatycznych, Instytutu Informatyki UMCS
Czas trwania: 5 spotkań po 135 min. 
Start: grudzień 2020r.
Zajęcia będą odbywały po g. 17.00 lub w weekendy.  Do ustalenia wewnątrz grupy. 
Liczba miejsc: max. 15 osób

Udział w kursie jest bezpłatny!

Podczas kursu omówione zostaną mechanizmy języka umożliwiające programowanie współbieżne (wielowątkowe) i efektywne rozwiązywanie problemów z tym związanych, programowanie sieciowe przy pomocy gniazd i technologii Remote Method Invocation oraz dostęp do baz danych z wykorzystaniem mechanizmu JDBC oraz Java Persistence API i Object-Relational Mapping.

Omówione zostaną również zagadnienia związane z programowaniem generycznym oraz elementami programowania funkcyjnego w użyciem wyrażeń lambda i strumieni. Zakłada się, że słuchacze znają podstawy programowania w języku Java, w tym definiowanie własnych interfejsów i klas oraz obsługę wyjątków.

Kurs będzie miał formę prezentacji procesu budowania "od zera" poszczególnych przykładów ilustrujących omawiane zagadnienia. W trakcie prezentacji zostaną wykorzystane następujące narzędzia: Java Development Kit (wersja 1.8 lub wyższa), środowisko Netbeans i narzędzia Apache Maven, baza danych MariaDB oraz framework Hibernate.