Program Stypendialny im. Lane'a Kierklanda

„Program Stypendialny im. Lane'e Kirklanda"/ Umowa C36/2015/02 z dnia 25.09.2015r.

Wartość projektu: 116 824,00 PLN

Termin realizacji: 27.09.2015-27.07.2016