Program rozwoju kompetencji dla studentów Wydziału

Szczegóły programu realizowanego w ramach projektu „Zintegrowany UMCS” dostępne są pod linkiem:

https://www.umcs.pl/pl/program-rozwoju-kompetencji-dla-studentow-wydzialu-biologii-i-biotechnologii-zad-1,14766.htm

Udział w projekcie mogą wziąć studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii, którym do zakończenia kształcenia zostały 2 semestry studiów I lub II stopnia na kierunku Biologia lub Biotechnologia.

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i zostanie przeprowadzona w II turach (X 2018 oraz X 2019). Informacje na temat rekrutacji będą dostępne na stronie internetowej projektu w zakładce Aktualności.

Łącznie w każdym roku zostanie zakwalifikowanych 45 osób.

W przypadku większej liczby chętnych przy wyborze Uczestników Programu będzie oceniania:

 • średnia ocen z ostatniego roku studiów,
 • motywacja do udziału w projekcie.

Ukończenie szkolenia/warsztatu poprzedzone zostanie końcowym bilansem kompetencji, walidacją nabytych kwalifikacji oraz udokumentowane certyfikatem zewnętrznym/zaświadczeniem ukończenia szkolenia, potwierdzającym nabyte efekty kształcenia i uzyskane kwalifikacje.

  Aktualności

  Autor
  Robert Zubel
  Data dodania
  11 lipca 2018