Program Jubileuszu

11 maja 2018 r.

godz. 12.00
Oficjalna część obchodów Jubileuszu połączona z wręczeniem Jubilatowi Księgi pamiątkowej
(Ecotech Complex UMCS, Lublin, ul. Głęboka 39)
 
godz. 19.00 spotkanie Jubilata i Gości na Starym Mieście w Lublinie
 
12 maja 2018 r.

godziny przedpołudniowe
Zwiedzanie wystawy stałej „Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje Ziemi Lubelskiej” i Kaplicy Trójcy Świętej w Muzeum Lubelskim oraz Starego Miasta
 
godz. 17.00
Obchody Jubileuszu w Wiosce Gotów w Masłomęczu
Fot. Bartosz Proll (UMCS).