Program Dostępność Plus

Program Dostępność Plus skierowany jest do osób starszych oraz niepełnosprawnych i ma na celu polepszenie warunków poruszania się w przestrzeni publicznej, jak również znoszenie barier, które mogą utrudniać dostęp do budynków lub pomieszczeń.

Założeniom Programu służyć ma poprawa dostępności między innymi do przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym. Wśród obszarów wspieranych przez Program znajduje się także edukacja. Uczelnie, szkoły oraz przedszkola staną się miejscami w pełni przyjaznymi wszystkim, między innymi za sprawą inwestycji w ich wyposażenie, oznaczenia dla niewidomych czy szkolenia kadr.

Program jest realizowany w porozumieniu z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju przez dom mediowy Fabryka Marketingu.

Więcej o Programie Dostępność Plus na stronie Ministerstwa [PDF]

Źródło: Fabryka Marketingu

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    25 lipca 2018