Program

POGOTOWIE MATURALNE 2016

Data

Godzina

Prowadzący

Temat zajęć

Zakres

18.03.
(piątek)

17.00-18.30, s. 24 NH

dr hab. Aleksandra Chomiuk

Człowiek w teatrze świata. Analiza porównawcza wiersza „Marionetki” C.K. Norwida i „Życie na poczekaniu” W. Szymborskiej

matura pisemna i ustna

19.03.
(sobota)

 

10.30-12.00, s. 24 NH

dr Beata Jarosz

Sztuka redakcji tekstu

matura pisemna

12.15-13.45, Aula Mała NH

dr Jarosław Cymerman

Analiza i interpretacja plakatu teatralnego

matura ustna - tekst ikoniczny

1.04.
(piątek)

17.00-18.30, s. 24 NH

dr Aleksander Wójtowicz

Struktury fabularne filmu grozy i horroru

matura pisemna i ustna

 

2.04.
(sobota)

 

10.30-12.00, s. 126 SH

dr hab. Artur Timofiejew, prof. UMCS

Tradycja romantyczna a proza Henryka Sienkiewicza

matura usta i pisemna

12.15-13.45, s. 126 SH

dr hab. Piotr Krzyżanowski

Plakat reklamowy jako perswazyjny tekst kultury

matura usta i pisemna

08. 04.
(piątek)

17.00-18.30, s. 24 NH

dr hab. Iwona Morawska

Sztuka argumentowania

matura pisemna i ustna

09.04.
(sobota)

10.30-12.00, s. 126 SH

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska

Od problemu do wypowiedzi argumentacyjnej

matura pisemna i ustna

12.15-13.45, s. 126 SH

mgr Karolina Wieliczko-Paluch

Poezja po 1989 roku

matura pisemna i ustna

15.04.
(piątek)

17.00-18.30, s. 24 NH

dr hab Mirosław Ryszkiewicz

Kompozycja i konstrukcja ustnej wypowiedzi monologowej (np. maturalnej)

matura ustna

16.04.
(sobota)

10.30-12.00, s. 24 NH

dr Anna Nowicka-Struska

Sarmatyzm w kulturze i literaturze dawnej

matura pisemna

12.15-13.45, s. 24 NH

dr Tomasz Lawenda

Problematyka religijna i jakości artystyczne „Lamentu świętokrzyskiego”

matura pisemna i ustna

22.04.
(piątek)

17.00-18.30, s. 24 NH

dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

Obcy są wszędzie. O literaturze science-fiction

matura pisemna i ustna

22.04.
(sobota)

 

10.30-12.00, s. 24 NH

prof. dr hba. Anna Pajdzińska

Język jako tworzywo literatury

matura pisemna i ustna

12.15-13.45, s. 24 NH

dr hab. Dorota Filar

 

„Teza i ciąg dalszy…” - analiza oraz interpretacja utworu literackiego

matura pisemna i ustna

Dodatkowo:

Inauguracja "Pogotowia maturalnego" w ramach Drzwi Otwartych UMCS
11 marca 2015 r., godz. 11.00

  Duża Aula Wydziału Humanistycznego UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, Lublin

Wykład prof. Dariusza Chemperka i prof. Małgorzaty Latoch Zielińskiej:
Ikonografia  (matura ustna)

oraz

Wykład prof. Arkadiusza Bagłajewskiego i prof. Aleksandry Chomiuk:
„Roztajemniczanie” wiersza  (matura pisemna)

 Wstęp wolny
(brak rejestracji)