Profil absolwenta

Absolwent posiada niezbędną wiedzę w zakresie:

  • planowania,
  • przygotowania,
  • realizacji i rozliczania eventów.

Absolwent zna standardy profesjonalnej współpracy z klientem i podwykonawcami.

Ponadto:

  • Potrafi tworzyć pełną dokumentację eventową, w tym książkę produkcyjną.
  • Jest przygotowany do pełnienia funkcji lidera i zarządzania zespołem. 

 

Ważną cechą absolwenta jest kreatywne i innowacyjne podejście do potrzeb odbiorców.

Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu branży eventowej.