Prof. Tadeusz Domański koordynatorem naukowym konferencji w Instytucie Maxa Plancka

We wrześniu ubiegłego roku prof. Tadeusz Domański we współpracy z prof. Kathariną Franke (Freie Universitat Berlin, Niemcy) oraz doc. Rokiem Zitko z Instytutu J. Stefana w Lublanie (Słowenia) złożyli wniosek do Instytutu Maxa Plancka w Dreźnie w Niemczech o zorganizowanie międzynarodowej konferencji/warsztatu nt. "Bound States in Superconductors and Interfaces". Po rozpatrzeniu uzasadnienia merytorycznego wniosek ten został zaakaceptowany. Instytut Maxa Plancka wpisał wspomnianą międzynarodową konferencję w harmonogram przewidziany do realizacji w dniach 8-10 kwietnia 2019 roku.

Na zaproszenie prof. Domańskiego w konferencji wezmą udział światowej klasy eksperci tej specjalistycznej tematyki ze Stanów Zjednoczonych, Korei oraz Europy. To bardzo ważne wydarzenie naukowe będzie w całości finansowane przez Instytut Maxa Plancka w Dreźnie ze wskazaniem prof. Tadeusza Domańskiego z Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej jako tzw. "koordynatora naukowego".

Szczegółowa lista wykładowców oraz zagadnień jest podana pod adresem: http://kft.umcs.lublin.pl/doman/2019_BOSSA/

Informacja nt. workshopu jest też dostępna na oficjalnej stronie internetowej Instytutu Maxa Plancka w Dreźnie: https://www.pks.mpg.de/events/workshops-seminars/

Gratulujemy Profesorowi Tadeuszowi Domańskiemu i życzymy dalszych sukcesów naukowych!!!

    Aktualności

    Data dodania
    16 lutego 2018