Prof. Jurij Makar – Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

Prof. dr hab. Jurij Makar urodził się 4 lutego 1935 r. w Nowosiółkach (powiat Tomaszów Lubelski). W 1953 r. podjął studia w Kijowskim Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki, na Wydziale Historyczno-Filozoficznym. Po uzyskaniu dyplomu z historii został nauczycielem tego przedmiotu. Od 1971 r. jest nauczycielem akademickim w Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym imienia Jurija Fed’kowycza, poczatkowo jako starszy wykładowca, następnie docent. W latach 1975-2002 był dziekanem Wydziału Historii. Jednocześnie (od 1991 r.) był kierownikiem Katedry Historii Powszechnej, zaś od 2000 r. Katedry Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych. W 1971 r. obronił rozprawę doktorską, habilitację uzyskał w 1989 r., profesurę w 1990. Zainteresowania naukowe: stosunki polsko-ukraińskie, historia diaspory ukraińskiej, historia Polski, stosunki międzynarodowe, integracja europejska. Jest autorem ponad 300 pozycji książkowych (indywidualnych i we współautorstwie), wielu artykułów w wydaniach naukowych, zbiorczych materiałach będących pokłosiem konferencji naukowych. Prof. Jurij Makar był głównym inicjatorem nawiązania współpracy między Wydziałem Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fed’kowycza a Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

31 maja 2016 r. Kapituła Medalu św. Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej UMCS przyznała prof. Jurijowi Makarowi Medal św. Cyryla i Metodego w uznaniu zasług na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej. Uroczystość wręczenia odbyła się 2 czerwca 2016 r. na Wydziale Politologii UMCS po wykładzie  prof. Jurija Makara pt. „Procesy państwowotwórcze we współczesnej Ukrainie”, wygłoszonym w ramach warsztatów eksperckich, organizowanych przez Studia Wschodnioeuropejskie Wydziału Politologii UMCS oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS. Aktu wręczenia medalu dokonał J. M. Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisława Michałowski.

    Laureaci Medalu CEW im. św. Cyryla i Metodego

    Data dodania
    2 czerwca 2016