Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska w zespole doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z radością informujemy, że prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska po raz kolejny została powołana w skład zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie nagród Ministra Właściwego do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. MEiN z 2020 r. poz. 16).

Zadaniem zespołu jest opiniowanie wniosków o nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej, a także za całokształt dorobku.

    Aktualności

    Autor
    Iwona Nogieć
    Data dodania
    8 grudnia 2020