Procedury wsparcia na UMCS

Każdy student może liczyć na indywidualne podejście z naszej strony, tak by mógł otrzymać również wsparcie adekwatne do potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej.

 

Zgłaszając się do Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS, możesz liczyć na następujące formy pomocy:

 

1. Wsparcie psychologiczne, z którego można skorzystać:

 • w sytuacjach problemowych,
 • w trudnościach w relacjach z bliskimi osobami,
 • w relacjach interpersonalnych, społecznych,
 • w problemach związanych z samoakceptacją, pewnością siebie, asertywnością, radzeniem sobie ze stresem;

 

2. Porad z zakresu efektywnego uczenia się:

 • wypracowanie strategii edukacyjnych pomagających w zaliczeniach i egzaminach,
 • przygotowanie rzetelnej opinii, zawierającej wyłącznie wskazówki dotyczące potrzeby dostosowania egzaminów/zaliczeń do potrzeb studenta wynikających z jego stanu zdrowia (którą można przedstawić nauczycielom akademickim),
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, motywacją do nauki, lepszej organizacji czasu i koncentracji uwagi.
  Autor
  Katarzyna Skalska