Procedury dot. Wydziału Filologicznego - w konsultacji

W opracowaniu znajdują się poniższe dokumenty:

  • Procedura dyplomowania;
  • Koncepcja kształcenia;
  • System rozpatrywania skarg i wniosków studentów;
  • Weryfikacja uczenia się; 
  • Powiązanie Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Dokumenty zostaną udostępnione po ich zatwierdzeniu.