Procedury dot. WF - w konsultacji

W opracowaniu znajdują się poniższe dokumenty:

  • Regulamin hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Filolgicznym UMCS
  • Arkusz hospitacji na Wydziale Filologicznym UMCS
  • Opis procedur dotyczących systemu informacji studentów, w tym systemu komunikacji elektronicznej na Wydziale Filologicznym UMCS
  • Zaplecze materialne Wydziału Filologicznego UMCS
  • Procedury dotyczące realizacji praktyk pedagogicznych oraz innych zawodowych na Wydziale Filologicznym UMCS

Dokumenty zostaną udostępnione po ich zatwierdzeniu.