Procedura zgłaszania i kwalifikacji

Zachęcamy do organizowania własnych sesji tematycznych w ramach konferencji. Procedura krok po kroku:

  1. Prosimy o przesłanie propozycji sesji do organizatorów konferencji (jk2015@umcs.eu) do 18 stycznia 2015 r. Propozycja powinna zawierać: temat i opis sesji (do 600 wyrazów), nazwiska i afiliacje organizatorów, spodziewaną/planowaną liczbę uczestników. (Uwaga: sesje tematyczne zazwyczaj trwają jedno przedpołudnie lub popołudnie, co najczęściej pozwala na wygłoszenie maks. sześciu referatów. Dłuższe sesje są możliwe po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z organizatorami konferencji.)  
  2. Decyzja o przyjęciu/odrzuceniu sesji zostanie podana do 8 lutego 2015 r. Przyjętą propozycje sesji prosimy ogłosić w sposób i zakresie, o którym decyduja jej organizatorzy. Organizatorzy sesji zbierają także i kwalifikują abstrakty/referaty według ustalonych przez siebie kryteriów, prosimy jednak o przesłanie nam szczegółów tej procedury (daty, wymagania, adresy do kontatu) w celu umieszczenia ich na stronie konferencji.
  3. Do 30 kwietnia 2015 r. prosimy o przesłanie programu sesji (nazwiska uczestników, dyskutantów, tytuły wystąpień) wraz z krótkim opisem sesji do umieszczenia w programie konferencji.