Problematyka badawcza Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii

Zakład Biologii Molekularnej

 • Molekularne aspekty funkcjonowania maszynerii translacyjnej: struktura i funkcja rybosomów eukariotycznych oraz białek wspomagających aparat translacyjny;
 • Inżynieria-białka/białka-rekombinowane: przeciwnowotworowe leki ukierunkowane molekularnie; szczepionka przeciw malarii.

Zakład Genetyki i Mikrobiologii

 • Genomika strukturalna i funkcjonalna R. leguminosarum: identyfikacja i analiza funkcji genów odpowiedzialnych za replikację i segregację plazmidów, biosyntezę i transport polisacharydów powierzchniowych oraz interakcje symbiotyczne z roślinami motylkowatymi;
 • Bioróżnorodność i filogeneza bakterii brodawkowych; taksonomia molekularna bakterii brodawkowych;
 • Analiza chemiczna i strukturalna lipopolisacharydu struktur powierzchniowych rizobiów.
 • Budowa lipidów i lipopolisacharydów Legionella lytica i Aeromonas sp. oraz ich znaczenie w patogenezie.

Zakład Mikrobiologii Przemysłowej

 • Biosynteza enzymów i kwasów organicznych jako preparatów przydatnych w gospodarce i technice;
 • Polisacharydy i enzymy biorące udział w powstawaniu i zapobieganiu próchnicy zębów;
 • Biotransformacje związków organicznych;
 • Kataliza biomimetyczna;
 • Badanie biologicznej aktywności związków porfirytowych;
 • Badanie właściwości biologicznych α-glukanów grzybowych.

Zakład Mikrobiologii Środowiskowej

W Zakładzie w ostatnich pięciu latach realizowane były następujące projekty badawcze:

 • 2008-2011 - projekt badawczy nr N N305 336334 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Transformacje kadmu zakumulowanego przez korzenie roślin” dotyczący problemu bioremediacji i fitoremediacji gleb, kierownik  - dr Małgorzata Majewska;
 • 2010-2012 - projekt badawczy nr N N302 620438 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki „Selekcja szczepów grzybowych, składników preparatu mikrobiologicznego uruchamiającego rezerwy fosforu glebowego i zwiększającego efektywność wykorzystania mineralnych nawozów fosforowych”, dotyczący mikrobiologicznych metod uruchamiania fosforu, kierownik - prof. dr hab. Ewa Kurek, wykonawca - dr Ewa Ozimek;
 • 2010-2013 - projekt badawczy nr N N310 441338 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki „Różnice w metaboliźmie pierwotnym i wtórnym szczepów Fusarium culmorum różnie oddziałujących na wzrost roślin zbożowych” dotyczący problematyki biologicznej ochrony roślin, kierownik - dr Jolanta Jaroszuk Ściseł. Istotą projektu było poznanie mechanizmów interakcji endofitycznych szczepów grzybowych z roślinami na modelu F. culmorum - rośliny zbożowe (pszenica, żyto) oraz opracowanie preparatu bioochronnego zwalczającego fuzariozy roślin zbożowych. W ramach projektu wykonano 3-letnie badania polowe, które wykazały skuteczność preparatów złożonych z niepatogenicznych szczepów F. culmorum elicytorów otrzymanych ze ścian komórkowych tych grzybów w ochronie żyta i pszenicy przed fuzariozą.

Zakład Wirusologii i Immunologii

 • Mechanizmy nieswoistej odporności w chorobach wirusowych, metabolicznych i nowotworowych; rola cytokin, metabolitów i pochodnych aminokwasów;
 • Poszukiwanie nowych, naturalnych i syntetycznych substancji immunomodulacyjnych, przeciwwirusowych i przeciwnowotworowych;
 • Mechanizmy przerzutowania nowotworów;
 • Udział układu odpornościowego w otyłości i chorobie metabolicznej;
 • Choroby wątroby a układ immunologiczny.