Problematyka badawcza Instytutu

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM

Podniesienie kompetencji i świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez działania mające na celu poprawę dobrostanu pszczół i innych zapylaczy

  dw-1 dw-2 dw-3 dw-4 dw-5


Przeciwdziałanie fałszowaniu wosku pszczelego poprzez wprowadzenie innowacyjnego analizatora WAXO i zwiększanie świadomości społeczeństwa

  dw-1 dw-2 dw-3 dw-4 dw-5


Naturalne sposoby stymulacji wzrostu roślin uprawnych i ich ochrony przed fitopatogenami jako element zrównoważonego rolnictwa

  dw-1 dw-2 dw-3 dw-4 dw-5


PROBLEMATYKA BADAWCZA

1. Komórkowe i molekularne podstawy procesów życiowych drobnoustrojów i organizmów wyższych.
2. Struktura i funkcjonowanie organizmów oraz populacji roślinnych i zwierzęcych w różnych warunkach życiowych.
3. Flora i fauna różnych regionów Polski i świata: historia rozwoju, zasoby, przemiany, ekologia i ochrona.
4. Dydaktyka biologii, przyrody i ochrony środowiska na różnych poziomach nauczania.
5. Wykorzystanie zmodyfikowanych genetycznie drobnoustrojów i tkanek organizmów eukariotycznych w biotechnologii.
6. Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska.
7. Biotransformacja polimerów roślinnych z udziałem grzybów i bakterii.
8. Fizykochemiczne podstawy chromatograficznego rozdziału i analizy mieszanin.