Prezentacja wyników badań inwentaryzacyjnych - Górki Czechowskie

XXV Jubileuszowa Studencka Debata z cyklu
„Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce”

Dnia 26 października 2015 r. w Auli na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyła się Jubileuszowa, XXV Studencka Debata z cyklu „Gospodarka Przestrzenna w teorii i praktyce” zatytułowana "Prezentacja wyników badań inwentaryzacyjnych - Górki Czechowskie".

„Za nami 24 spotkania, na których mieliśmy przyjemność gościć blisko trzydziestu prelegentów z całego kraju. Ludzi świata nauki z uniwersytetów w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Lublinie czy Łodzi, wybitnych praktyków, którzy opracowaniem strategii i planowaniem przestrzennym w skali regionalnej i lokalnej zajmują się na co dzień – przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Urzędu Miasta Lublin, radnych miejskich, urbanistów, architektów, designerów, członków organizacji pozarządowych, a także studentów, którzy prezentowali swoje wyniki badań i projekty”- tak Jubileuszową debatę „Gospodarka Przestrzenna w Teorii i Praktyce” otworzyła jej pomysłodawczyni i koordynator dr Dagmara Kociuba z Zakładu Polityki Przestrzennej i Planowania UMCS.

Od pierwszego spotkania, które odbyło się 21 stycznia 2013 roku pod hasłem „Strategia Lublin 2020 oczami studentów”, minęły prawie trzy lata. „Poniedziałkowa debata na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń lubelskich i ma swoich stałych bywalców. Stała się ona forum wymiany myśli i doświadczeń wielu środowisk i grup społecznych. Na stałe współpracują z nami przedstawiciele Rady Kultury Przestrzeni, Porozumienia Rowerowego, urzędnicy miejscy, planiści, naukowcy, studenci lubelskich uczelni, koordynatorzy projektów, które mają na celu poprawę jakości życia i ładu przestrzennego w miastach” – w swoim wystąpieniu podkreśliła dr Kociuba. Ostatnie trzy lata był to też okres sumiennej, ciężkiej, ale też owocnej pracy dla Studenckiego Koła Naukowego Planistów, którego członkowie poprzez zaangażowanie w organizację i prowadzenie debat mogli rozwijać swoje umiejętności organizacyjne, nawiązywać wiele kontaktów oraz przede wszystkim poszerzać wiedzę na tematy związane z gospodarką przestrzenną.

Jubileuszowa debata toczyła się nad losami Górek Czechowskich. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin Pani Dyrektor Małgorzata Żurkowska i Pan Robert Kuryło - Kierownik referatu planowania przestrzennego. Na debacie studenci II roku Gospodarki Przestrzennej przedstawili wyniki inwentaryzacji przyrodniczo-urbanistycznej, którą wykonywali w ramach ćwiczeń terenowych, pod opieką dr Dagmary Kociuby w maju 2015 roku. Liderzy pięciu grup opisali etapy inwentaryzacji oraz jej wynik, przedstawili historię badanego terenu, jak też jego dzisiejsze użytkowanie, co dało zgromadzonym podstawę do dalszej dyskusji.

W trakcie dyskusji padło wiele ciekawych pomysłów dotyczących wykorzystania tych terenów. Dr inż. Jan Kamiński, wykładowca KUL oraz przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni porównał Górki Czechowskie do Central Parku - ich powierzchnie i kształt są zbliżone. Uczestnicy debaty zgodnie stwierdzili, że teren ten nie powinien być w nadmiernym stopniu przekształcony, wystarczy go uporządkować i wzbogacić o małą architekturę i ścieżki. Zainteresowanie wzbudził zwłaszcza tor do wyczynowej jazdy rowerem usypany w lesie graniczącym ze skrzyżowaniem Północna-Ducha, który w czasie trwania inwentaryzacji z dnia na dzień zwiększał swoją powierzchnię. Poruszane były również ważne kwestie dotyczące projektu utworzenia rezerwatu przyrody Górki Czechowskie, czy kontrowersyjnej propozycji rozdzielenia tego terenu arterią, która miałaby odciążyć ruch drogowy i ułatwić przejazd do Centrum mieszkańcom Czechowa.

Warto przypomnieć, że właścicielem 113 ha dawnego poligonu jest kielecka spółka Echo Investment, która planowała wybudowanie galerii handlowej w rejonie skrzyżowania Ducha-Poligonowa. Plany te nie zostały zrealizowane. Kolejna propozycja firmy zgłoszona do Wydziału Planowania UML dotyczyła budowy osiedla bloków. Do dziś nie ma wiążących informacji jakie są dalsze pomysły firmy na zagospodarowanie Górek Czechowskich.

Obecnie trwają prace nad planem zagospodarowania tego terenu. Szczególnie cieszy fakt, że jak podkreśliła p. Dyrektor Żurkowska „Wszystkie materiały z inwentaryzacji prowadzonych przez studentów pod kierunkiem dr Kociuby od kilku lat przekazywane do Wydziału Planowania są dla planistów miejskich doskonałą bazą do prac nad planami miejscowymi wybranych rejonów Lublina. Tak będzie i w tym przypadku”.

Teren Górek Czechowskich dał podstawę do zagorzałej dyskusji. Z ciekawością będziemy śledzić losy tej jakże ważnej enklawy zieleni dla mieszkańców osiedli Czechów i Botanik.

Debata odbywa się pod patronatem: JM Rektora prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego oraz Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego. Patronem medialnym jest Akademickie Radio Centrum.

Dorota Wolińska
Studenckie Koło Naukowe Planistów UMCS