Prezentacja pracodawców

Zapraszamy Państwa do promowania na terenie Uczelni swojej oferty rekrutacyjnej oraz wszelkich działań służących rozwojowi zawodowemu naszych studentów, studentek oraz absolwentów, absolwentek poprzez:

  • wystawienie stoiska informacyjnego firmy na interesujących Państwa Wydziałach,
  • zorganizowanie spotkania informacyjnego (otwartego lub zamkniętego dla wyszczególnionej grupy)/online
  • przeprowadzenie szkolenia/warsztatu wyposażającego naszych studentów i studentki w oczekiwane przez Państwa kompetencje lub przygotowującego do stosowanej przez Państwa procedury rekrutacyjnej,
  • przeprowadzenie spotkań rekrutacyjnych na terenie Uczelni.

Pomagamy w organizacji przedsięwzięcia:

  • zapewniamy miejsca spotkania/prezentacji/stoiska, w tym udostępniamy salę szkoleniową Biura Rozwoju Kompetencji,
  • promujemy wydarzenie za pośrednictwem dostępnych nam narzędzi komunikacji – strona internetowa, profil na portalu Facebook itp.

W sytuacjach wymagających niestandardowych rozwiązań prosimy o bezpośredni kontakt.

Szczegółowe informacje:
tel. 81 537 50 70
mail: brk@umcs.pl