Prestiżowe konkursy na prace dyplomowe

Obrona pracy dyplomowej, zarówno pracy magisterskiej, jak i rozprawy doktorskiej, to niezwykle ważny moment w karierze studenckiej. Ukończone studia II oraz III stopnia poszerzają horyzonty przyszłej kariery oraz dają wiele możliwości. Oprócz oczywistych korzyści płynących z obrony pracy dyplomowej, magistranci oraz doktoranci mogą wykorzystać ją również w inny sposób.

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne specjalizuje się w wydawaniu podręczników akademickich oraz publikacji specjalistycznych i naukowych. Od lat wspiera inicjatywy angażujące społeczeństwo akademickie – zarówno wykładowców, jak i studentów oraz doktorantów. W roku 2020 Wydawnictwo, wraz z wydawanymi przez siebie czasopismami naukowymi – Praca i Zabezpieczenie Społeczne oraz Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego,organizuje dwa konkursy skierowane do najbardziej uzdolnionych magistrantów oraz doktorantów.

Celem konkursów jest promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich, a także popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz ustawodawstwa handlowego i gospodarczego. Prace magisterskie oraz rozprawy dyplomowe o tej tematyce mogą wziąć udział w jednym z organizowanych konkursów, które kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, broniących swoje prace w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Tarmin składania wniosków mija 31 stycznia 2021.

Zgłoszenie udziału w konkursie musi zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 w regulaminie (do pobrania na końcu artykułu);
 • 1 egzemplarz pracy w wersji papierowej przesłany na adres: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs PUG”);
 • 1 egzemplarz pracy w wersji elektronicznej przesłany na adres: pizs@pwe.com.pl (w temacie wiadomości e-mail: „Konkurs PiZS”);
 • streszczenie pracy w wersji papierowej i elektronicznej zawierające maksymalnie 3.600 znaków ze spacjami;
 • kopię recenzji promotora i recenzenta;
 • kopię dyplomu ukończenia studiów;
 • zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 w regulaminie wraz z informacją udzielaną osobie przy zbieraniu danych osobowych, który stanowi załącznik nr 4 w regulaminie;
 • zgodę promotora/recenzenta pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 w regulaminie  wraz z informacją udzielaną osobie przy zbieraniu danych osobowych, który stanowi załącznik nr 4 w regulaminie .

Czasopisma Praca i Zabezpieczenie Społeczne oraz Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego wydawane przez PWE to cenione czasopisma naukowe. Pierwszy z wymienionych tytułów włąsnie dostał się do bazy ERIH PLUS – to wyróżnienie oraz idący za tym prestiż. Oba czasopisma są wysoko punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (40 pkt.). Możliwość współpracy przy tworzeniu obydwu czasopism jest dużą szansą dla młodych osób, które dopiero zaczynają karierę. Warto skorzystać z tej możliwości.

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  14 stycznia 2021