Prawo podatkowe

PRAWO PODATKOWE (Prawo - przedmiot kierunkowy)

Przedmiot kierunkowy w semestrze zimowym dla studentów III, IV i V roku prawa realizowany w wymiarze 30 h (wykład) i 15 h (ćwiczenia)

Prowadzący wykład: dr Krzysztof Cień (studia stacjonarne); dr Paweł Szczęśniak (studia  niestacjonarne)
Prowadzący ćwiczenia:
 dr Tomasz Woźniak

  • Wykaz obowiązujących zagadnień egzaminacyjnych: PDF. (aktual. 26.10.2019)

Polecana literatura
Hanusz A. (red.), Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2019, Wydawnictwo Sejmowe.
Hanusz A. (red.), Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015, Wydawnictwo Wolters Kluwer.