Praktyki studenckie

UWAGA!
OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 WSZYSCY STUDENCI ODBYWAJĄCY PRAKTYKI 
ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA ICH W SYTEMIE OBSŁUGI PRAKTYK - 
http://www.praktyki.umcs.lublin.pl

Szczegółowa instrukcja obsługi systemu dostępna jest na stronie:
http://www.praktyki.umcs.lublin.pl/do-pobrania-0

Po zalogowaniu się do systemu, należy kontaktować się p. Agnieszką Mordel ( agnieszka.mordel@umcs.pl, Instytut Muzyki,  p.7 ).