Praktyki studenckie

Informujemy, że studenci realizujący specjalność nauczycielską na następujących kierunkach na studiach II stopnia: polonistyka, historia, anglistyka, lingwistyka stosowana, germanistyka oraz hispanistyka w terminie 12.04.2021-23.04.2021 odbywają praktykę ogólnopedagogiczną. Uczestnictwo w praktyce wiąże się z nieobecnością studentów na zajęciach dydaktycznych.

    Aktualności

    Data dodania
    14 kwietnia 2021