Praktyki pedagogiczne

WSZYSCY STUDENCI ODBYWAJĄCY PRAKTYKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAREJESTROWANIA ICH W SYTEMIE OBSŁUGI PRAKTYK - 
http://www.praktyki.umcs.lublin.pl

Szczegółowa instrukcja obsługi systemu dostępna jest na stronie:
http://www.praktyki.umcs.lublin.pl/do-pobrania-0

W systemie znajdują się dzienniczki praktyk i inne dokumenty praktyk.

Po zalogowaniu się do systemu, należy kontaktować się p. Hanną Popruhą (hanna.popruha@poczta.umcs.lublin.pl, Instytut Sztuk Pięknych,  p.108).

Praktyki pedagogiczne odbywają się zgodnie z regulaminem praktyk określonym w obowiązującym Zarządzeniu Rektora UMCS