W sprawie praktyk proszę kontaktować się z opiekunem praktyk, właściwym dla Państwa kierunku:

historia I° specjalność nauczycielska

 • II rok dr Joanna Bugajska-Więcławska
 • III rok dr Joanna Bugajska-Więcławska

historia I° specjalność zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

 • II rok dr Wojciech Michalski
 • III rok dr Wojciech Michalski

historia II° specjalność nauczycielska

 • I rok dr Dariusz Szewczuk
 • II rok dr hab. Mariusz Ausz

historia II° specjalność dziedzictwo historyczne regionu

 • II rok dr Mariusz Bartnicki

turystyka historyczna I°

 • III rok dr Małgorzata Kołacz-Chmiel

archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I°

 • III rok dr Małgorzata Szabaciuk

Dodatkowe informcje na temat praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS pod adresem www: http://www.umcs.pl/pl/praktyki-wh.htm


 Uwagi do załączonych dokumentów!

 1. Stosujemy deklarację + zaświadczenie + dziennik do praktyk zawodowych.
 2. Jeżeli, z uwagi na wymogi praktykodawcy, nie można zastosować deklaracji, stosujemy umowę.
 3. UWAGA! Umowy, zarówno indywidualna, jak i ramowa, przygotowywane są w Dziekanacie.
 4. Deklaracja ma pierwszeństwo zgodnie z Zarządzeniem w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w UMCS w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.