Pracownicy reprezentujący dziedzinę nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i religii