Pracownicy reprezentujący dziedzinę nauk humanistycznych, dyscyplina nauki o kulturze i religii

dr Agata Kusto, adiunkt

mgr Wojciech Bernatowicz, asystent