Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni

W Instytucie Informatyki UMCS pracuje:

  • 4 profesorów tytularnych
  • 3 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych UMCS
  • 1 doktor habilitowany na stanowisku adiunkta
  • 11 doktorów na stanowiskach adiunktów
  • 21 magistrów na stanowiskach asystentów

mgr Emil Benedykciuk (ZTI II UMCS)

mgr Bartłomiej Bielecki (strona internetowa II UMCS) (ZMiSK II UMCS)

mgr Rafał Cebryk (strona internetowa II UMCS) (ZTI II UMCS)

dr Michał Chromiak (strona internetowa II UMCS) (ZIS II UMCS)

dr Ireneusz Codello (strona internetowa II UMCS) (ZN II UMCS)

dr Andrzej Daniluk (strona internetowa II UMCS(ZIS II UMCS)

dr Marcin Denkowski (strona internetowa II UMCS(ZTI II UMCS)

mgr Beata Dmitruk (ZMiSK II UMCS)

mgr Krzysztof Dmitruk (strona internetowa II UMCS(ZTI II UMCS)

dr inż. Dariusz Dobrowolski (strona internetowa II UMCS) (ZIS II UMCS)

mgr Anna Gajos (strona internetowa II UMCS) (ZN II UMCS)

dr hab. Marek Góźdź (strona internetowa II UMCS) (ZUZiN II UMCS)

mgr inż. Magdalena Granos (strona internetowa II UMCS(ZUZiN II UMCS)

prof. dr hab. Wiesław Kamiński (strona internetowa II UMCS) (ZUZiN II UMCS)

mgr inż. Andrzej Kawiak (ZN II UMCS)

mgr Adam Kobus (strona internetowa II UMCS(ZN II UMCS)

mgr Bartłomiej Kotyra (strona internetowa II UMCS(ZMiSK II UMCS)

mgr Sławomir Kotyra (strona internetowa II UMCS(ZN II UMCS)

mgr Mateusz Kozłowski (ZC II UMCS)

dr hab. Andrzej Krajka, prof. nadzw. (strona internetowa II UMCS(ZMiSK II UMCS)

dr Jacek Krzaczkowski (strona internetowa II UMCS) (ZUZiN II UMCS)

dr hab. Bogdan Księżopolski, prof. nadzw. (strona internetowa II UMCS) (ZC II UMCS)

mgr Paweł Kubaczyński (ZC II UMCS)

dr Karol Kuczyński (strona internetowa II UMCS(ZTI II UMCS)

dr Rajmund Kuduk (strona internetowa II UMCS(ZIS II UMCS)

mgr Michał Kufel (strona internetowa II UMCS(ZIS II UMCS)

dr hab. Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, prof. nadzw. (strona internetowa II UMCS(ZN II UMCS)

mgr Łukasz Kwaśniewicz (strona internetowa II UMCS(ZN II UMCS)

dr Monika Leśnik (ZIS II UMCS)

dr inż. Sławomir Luściński (ZIS II UMCS)

dr hab. Zdzisław Łojewski, prof. nadzw. (strona internetowa II UMCS(ZIS II UMCS)

mgr Katarzyna Mazur (strona internetowa II UMCS(ZC II UMCS)

prof. dr hab. Paweł Mikołajczak (strona internetowa II UMCS(ZTI II UMCS)

mgr Adam Misiura (strona internetowa II UMCS(ZMiSK II UMCS)

mgr Paweł Olszewski (strona internetowa II UMCS) (ZUZiN II UMCS)

mgr Ireneusz Panasiuk (strona internetowa II UMCS(ZMiSK II UMCS)

mgr Michał Pańczyk (strona internetowa II UMCS(ZTI II UMCS)

dr Damian Rusinek (strona internetowa II UMCS(ZC II UMCS)

mgr Łukasz Sadkowski (strona internetowa II UMCS(ZTI II UMCS)

mgr Anna Sasak-Okoń (strona internetowa II UMCS(ZMiSK II UMCS)

mgr inż. Piotr Schneider (ZN II UMCS)

dr Rafał Stęgierski (strona internetowa II UMCS) (ZTI II UMCS)

dr Waldemar Suszyński (strona internetowa II UMCS(ZC II UMCS)

mgr Marek Szymański (ZIS II UMCS)

mgr Marek Wiśniewski (strona internetowa II UMCS(ZC II UMCS)

dr hab. Grzegorz Wójcik, prof. nadzw. (strona internetowa II UMCS) (ZN II UMCS)

dr inż. Tomasz Żurek (strona internetowa II UMCS) (ZUZiN II UMCS)