Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni

W Instytucie Fizyki UMCS pracuje:

  • 11 profesorów tytularnych
  • 6 doktorów habilitowanych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych UMCS
  • 8 doktorów habilitowanych na stanowiskach adiunktów
  • 33 adiunktów ze stopniem doktora (+ 1/3 etatu)
  • 4 starszych wykładowców
  • 1 asystent

prof. dr hab. Andrzej Baran (strona internetowa IF UMCS(KFT ZTJA IF UMCS)

dr Waldemar Berej (strona internetowa IF UMCS) (PDF IF UMCS)

prof. dr hab. Mieczysław Budzyński (strona internetowa IF UMCS) (ZMJ IF UMCS)

dr Józef Dąbek (strona internetowa IF UMCS) (ZSM IF UMCS) (pracownik emerytowany)

dr hab. Artur Dobrowolski (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZFM IF UMCS)

prof. dr hab. Tadeusz Domański (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZTFS IF UMCS)

dr hab. Jerzy Dudek, prof. nadzw. (KFT ZFM IF UMCS)

prof. dr hab. Longin Gładyszewski (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS)

dr Krzysztof Głuch (strona internetowa IF UMCS) (ZFM IF UMCS)

dr Marek Gorgol (ZMJ IF UMCS)

prof. dr hab. Tomasz Goworek (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS(ZMJ IF UMCS)

prof. dr hab. Andrzej Góźdź (strona internetowa IF UMCS(KFT ZFM IF UMCS)

dr Wojciech Grudziński (strona internetowa IF UMCS(ZB IF UMCS)

prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki (strona internetowa IF UMCS(ZB IF UMCS)

prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski (strona internetowa IF UMCS) (ZFPiN IF UMCS)

dr inż. Tomasz Jaroch (ZFPiN IF UMCS)

dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS(ZMJ IF UMCS)

dr Pradeep K. Kayshap (KFT ZAiTG IF UMCS)

mgr Alicja Kaźmierczuk (ZB IF UMCS)

dr Dariusz Kluczyk (ZB IF UMCS)

dr Marek Kopciuszyński (ZFPiN IF UMCS)

dr hab. Stefan Zbigniew Korczak, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS) (ZFPiN IF UMCS)

dr Wiesława Korczak (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS(ZFPiN IF UMCS

dr Jerzy Kraśkiewicz (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZAiTG IF UMCS)

prof. dr hab. Stanisław Krawczyk (strona internetowa IF UMCS(ZB IF UMCS)

dr hab. Mariusz Krawiec, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS(ZFPiN IF UMCS)

dr Halina Krzyżanowska (strona internetowa IF UMCS) (ZFJiI IF UMCS)

dr Mirosław Kulik (strona internetowa IF UMCS(ZFJiI IF UMCS)

dr hab. Tomasz Kwapiński (strona internetowa IF UMCS(ZFPiN IF UMCS)

dr hab. Rafał Luchowski, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS(ZB IF UMCS)

mgr Magdalena Maksim (ZB IF UMCS)

dr hab. Jerzy Matyjasek, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZFM IF UMCS)

dr Maria Manuela Mendez Pinto (ZB IF UMCS)

prof. dr hab. Krzysztof Murawski (strona internetowa IF UMCS(KFT ZAiTG IF UMCS)

dr Krzysztof Paprocki (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS(ZFPiN IF UMCS)

dr hab. Andrzej Pelc, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS(ZSM IF UMCS)

dr Tomasz Pieńkos (strona internetowa IF UMCS(ZSM IF UMCS)

dr Marek Pietrow (strona internetowa IF UMCS) (ZMJ IF UMCS)

prof. dr hab. Bożena Pomorska (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZTJA IF UMCS)

prof. dr hab. Krzysztof Pomorski (strona internetowa IF UMCS(KFT ZTJA IF UMCS)

prof. dr hab. Marek Rogatko (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZAiTG IF UMCS)

dr hab. Jan Sielewiesiuk, prof. nadzw. (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS(ZB IF UMCS)

dr hab. Andrzej Staszczak, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZTJA IF UMCS)

dr Agnieszka Stępniak-Dybala (ZFPiN IF UMCS)

dr Zbigniew Surowiec (strona internetowa IF UMCS(ZMJ IF UMCS)

dr hab. Ewa Taranko (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZTFS IF UMCS)

prof. dr hab. Ryszard Taranko (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS(KFT ZTFS IF UMCS)

dr hab. Marcin Turek (strona internetowa IF UMCS(ZFJiI IF UMCS)

dr hab. Michał Warda, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS(KFT ZTJA IF UMCS)

dr Renata Welc (ZB IF UMCS)

dr Małgorzata Wiertel (strona internetowa IF UMCS) (PDF IF UMCS)

dr Aneta Wojnar (KFT ZAiTG IF UMCS)

mgr inż. Dariusz Wójcik (KFT ZAiTG IF UMCS)

dr hab. Leszek Wójcik, prof. nadzw. (pracownik emerytowany) (strona internetowa IF UMCS)

prof. dr hab. Karol Wysokiński (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZTFS IF UMCS)

dr Krystyna Zając (strona internetowa IF UMCS) (KFT ZFM IF UMCS)

dr hab. Radosław Zaleski (strona internetowa IF UMCS(ZMJ IF UMCS)

prof. dr hab. Mirosław Załużny (strona internetowa IF UMCS(KFT ZTFS IF UMCS)

dr hab. Ryszard Zdyb, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS(ZFPiN IF UMCS)

dr hab. Bożena Zgardzińska (strona internetowa IF UMCS(ZMJ IF UMCS)

dr hab. Jerzy Żuk, prof. nadzw. (strona internetowa IF UMCS(ZFJiI IF UMCS)