Pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni

W Instytucie Matematyki UMCS pracuje:

  • 8 profesorów tytularnych
  • 8 doktorów habilitowanych (6 na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych UMCS, 2 na stanowisku adiunkta)
  • 39 doktorów (31 na stanowiskach adiunktów, 7 – starszych wykładowców i 1 asystent)
  • 19 magistrów (2 na stanowiskach wykładowców i 17 - asystentów)

dr Artur Bator (ZRP IM UMCS)

dr Anna Bednarska (ZG IM UMCS)

dr Anna Betiuk-Pilarska (ZAF IM UMCS)

dr hab. Halina Bielak, prof. nadzw. (ZI IM UMCS)

dr hab. Mariusz Bieniek, prof. nadzw. (ZRP IM UMCS)

dr hab. Monika Budzyńska (ZT IM UMCS)

dr Beata Bylina (ZI IM UMCS)

dr Jarosław Bylina (ZI IM UMCS)

dr Małgorzata Cudna (ZDM IM UMCS)

mgr Tymoteusz Chojecki (ZRR IM UMCS)

dr Iwona Ćwiklińska (ZSM IM UMCS)

dr Anna Gąsior (ZT IM UMCS)

dr Janusz Godula (ZFA IM UMCS)

prof. dr hab. Kazimierz Goebel (ZRR IM UMCS)

mgr Eliza Jackowska - Boryc (ZAiMD IM UMCS)

dr hab. Wiesława Kaczor, prof. nadzw. (ZDM IM UMCS)

dr Alina Kargol (ZZM IM UMCS)

dr Dorota Kępa-Maksymowicz (ZZM IM UMCS)

dr Michał Klisowski (ZAiMD IM UMCS)

prof. dr hab. Tomasz Komorowski (ZZM IM UMCS)

dr Monika Kotorowicz (ZZM IM UMCS)

dr Aleksander Kowalski (ZDM IM UMCS)

dr Piotr Kowalski (ZSM IM UMCS)

dr Agnieszka Kozak-Prus (ZDM IM UMCS)

prof. dr hab. Jurij Kozicki (ZZM IM UMCS)

dr hab. Łukasz Kruk, prof. nadzw. (ZRR IM UMCS)

dr hab. Andrzej Kryczka (ZAF IM UMCS)

prof. dr hab. Tadeusz Kuczumow (ZT IM UMCS)

dr Artur Kukuryka (ZFA IM UMCS)

dr hab. Jan Kurek, prof. nadzw. (ZG IM UMCS)

mgr Katarzyna Kwaśnik-Morawska (ZZM IM UMCS)

dr Bartosz Łanucha (ZFA IM UMCS)

dr hab. Przemysław Matuła, prof. nadzw. (ZSM IM UMCS)

dr Małgorzata Michalska (ZFA IM UMCS)

dr hab. Witold Mozgawa, prof. nadzw. (ZT IM UMCS)

dr Jerzy Mycka (ZI IM UMCS)

prof. dr hab. Maria Nowak (ZFA IM UMCS)

mgr Dorota Pańczyk (ZSM IM UMCS)

dr hab. Piotr Pawlas (ZRP IM UMCS)

dr Łukasz Piasecki (ZRR IM UMCS)

dr Monika Piekarz (ZI IM UMCS)

dr Piotr Pikuta (ZI IM UMCS)

mgr Krzysztof Pilorz (ZZM IM UMCS)

dr Mariusz Plaszczyk (ZG IM UMCS)

dr Joanna Potiopa (ZI IM UMCS)

dr Bolesław Prus (ZDM IM UMCS)

prof. dr hab. Stanisław Prus (ZAF IM UMCS)

mgr Anna Pyzara (ZDM IM UMCS)

dr Zbigniew Radziszewski (ZG IM UMCS)

dr Beata Rodzik (ZSM IM UMCS)

dr hab. Massimiliano Rosini, prof. nadzw. (ZRR IM UMCS)

prof. dr hab. Zdzisław Rychlik (ZSM IM UMCS)

dr Magdalena Skrzypiec (ZT IM UMCS)

dr Urszula Skwara (ZZM IM UMCS)

dr Paweł Sobolewski (ZFA IM UMCS)

dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. nadzw. (ZI IM UMCS)

dr Mariusz Szczepanik (ZAF IM UMCS)

mgr Maria Szpak (ZRP IM UMCS)

prof. dr hab. Vasyl Ustymenko (ZAiMD IM UMCS)

dr Anna Walczuk (ZZM IM UMCS)

dr Tomasz Walczyński (ZAiMD IM UMCS)

dr Magdalena Wołoszkiewicz-Cyll (ZFA IM UMCS)

dr Aneta Wróblewska (ZAiMD IM UMCS)

dr hab. Wiesław Zięba, prof. nadzw. (ZRP IM UMCS)

prof. dr hab. Eligiusz Złotkiewicz (pracownik emerytowany) (ZFA IM UMCS)