Pracownicy inżynieryjno-techniczni

mgr inż. Zbigniew Kowalczyk  

Pokój: 013 (parter, nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6203
e-mail: zbigniew.kowalczyk@umcs.lublin.pl 


Piotr Kukier 

Pokój: 013 (parter, nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6203
e-mail: piotr.kukier@poczta.umcs.lublin.pl 


mgr Anna Nosalewicz (Sekretariat II UMCS)


Filip Postępski (Zakład Neuroinformatyki II UMCS)


mgr inż. Michał Wójcik

Pokój: 013 (parter, nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6203
e-mail: michalw@umcs.pl


mgr Marcin Wrona

Pokój: 013 (parter, nowy budynek Instytutu Informatyki)
Telefon: (81) 537-6203